MBSP Sistem Borang
(Permohonan Sticker Kenderaan Percuma OKU)

Klausa Persetujuan PDPA (Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

Dengan memasukkan maklumat disini, anda dengan ini bersetuju bahawa Majlis Bandaraya Seberang Perai (MBSP) dibenarkan mengumpulkan, memperoleh, menyimpan dan memproses data peribadi yang anda berikan ini untuk tujuan menerima kemas kini, berita, surat promosi atau maklumat lain dari MBSP.

Klik sini untuk setuju

Daftar

Sudah mempunyai akaun? Log Masuk